biuro@rdeo.pl (+48) 22 24 28 475

/ Projekty UE

Dzięki wsparciu uzyskanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jesteśmy w stanie realizować projekt i wprowadzić na rynek innowacyjną platformę e-learningową.„Platforma z narzędziami do tworzenia i zarządzania szkoleniami w oparciu o semantyczne oznaczanie treści szkoleniowych” 

Wartość projektu:                                    719 250,00 PLN

Udział Unii Europejskiej:                        503 475,00 PLN

Udział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego:
                            427 953,75 PLN

 

Okres realizacji:                                          2014 – 2015

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt zakłada opracowanie platformy e-learningowej, skierowanej do firm szkoleniowych, które za pomocą platformy będą mogli tworzyć  atrakcyjne szkolenia wieloplatformowe w oparciu o koncepcję semantycznego oznaczania treści szkoleniowych.

Z drugiej strony usługa zostanie skierowana również do klientów indywidualnych, którzy będą mieć dostęp do szkoleń dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Udostępniona platforma e-learningowa wyposażona zostanie w następujące narzędzia:

–  narzędzia oznaczania treści szkoleniowych i ich prezentacji – treści merytoryczne szkoleń i elementy audio wizualne będą opisywane znacznikami określającymi ich znaczenie, przynależność, wagę oraz powiązania z innymi obiektami wiedzy. Oznaczenia te będą wykorzystywane do automatycznego generowania szkolenia odwołującego się do określonych znaczeń.

–  narzędzie zarządzania treściami szkoleniowymi- polega na wyodrębnieniu w ramach jednostek szkoleniowych składających się na nie treści merytorycznych.

–  narzędzie generowania dedykowanego szkolenia – w ramach szkolenia twórca będzie mógł się skoncentrować na opracowaniu warstwy merytorycznej szkolenia, a przygotowanie jej prezentacji będzie następowało automatycznie w oparciu o wybrany schemat prezentacji.

–  narzędzie generowania ćwiczeń – pozwoli na automatyczne generowanie ćwiczeń w oparciu o wprowadzone treści merytoryczne. Użytkownik będzie mógł wprowadzić jedynie treść  zadania oraz warianty odpowiedzi, system zaś automatycznie wygeneruje ćwiczenie w  oparciu o przygotowane szablony.

–  narzędzie udostępniania treści szkoleniowych użytkownikom indywidualnym

Grupa docelowa projektu:

– firmy szkoleniowe – twórcy szkoleń

– freelancerzy

– klient indywidualny (osoby zainteresowane rozwojem swoich kompetencji)

 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego