biuro@rdeo.pl (+48) 22 24 28 475

/ Postępowania

Dotyczy wyników wyboru Wykonawców w ramach Zapytania ofertowego nr 6/2014 z dn. 06.10.2014

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w toku postępowania prowadzonego w ramach projektu  pt.: „Platforma z narzędziami do tworzenia i zarządzania szkoleniami w oparciu o semantyczne oznaczanie treści szkoleniowych”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 8 Osi Priorytetowej – Społeczeństwo informacyjne -zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, w ramach Zapytania ofertowego nr 6/2014, przedmiot zamówienia: Wykonanie moderowanych testów funkcjonalności systemu e -usługi , wyłoniono ofertę złożoną przez firmę Portal ONBOARDING Sp. z o.o. która okazała się najkorzystniejszą wśród złożonych ofert.

Dziękujemy za zainteresowanie.

————————————————————————————————————————————————————————————–

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2014

06.10.2014 r.

Firma Rdeo Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr 6/2014 którego przedmiotem jest Wykonanie moderowanych testów funkcjonalności systemu e -usługi w związku z realizacją projektu pn. „Platforma z narzędziami do tworzenia i zarządzania szkoleniami w oparciu o semantyczne oznaczanie treści szkoleniowych”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 8 Osi Priorytetowej – Społeczeństwo informacyjne -zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2014 r. o godz. 1600.

Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego to: biuro@rdeo.pl

Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert.

ZO-Wykonanie moderowanych testów-6_2014

Załącznik nr 1-formularz ofertowy

—————————————————————————————————————————————————————————————

Dotyczy wyników wyboru Wykonawców w ramach Zapytania ofertowego nr 7/2014 z dn. 04.08.2014

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w toku postępowania prowadzonego w ramach projektu  pt.: „Platforma z narzędziami do tworzenia i zarządzania szkoleniami w oparciu o semantyczne oznaczanie treści szkoleniowych”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 8 Osi Priorytetowej – Społeczeństwo informacyjne -zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, w ramach Zapytania ofertowego nr 7/2014, przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kampanii marketingowej w internecie, wyłoniono ofertę złożoną przez firmę KAMIKAZE Sp. z o.o. (przeprowadzenie kampanii marketingowej w internecie) oraz Presencja Agencja Public relations (usługi Media relations), które okazały się najkorzystniejsze wśród złożonych ofert.

Dziękujemy za zainteresowanie.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2014

04.08.2014 r.

Firma Rdeo Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr 6/2014 którego przedmiotem jest Przeprowadzenie kampanii marketingowej w internecie w związku z realizacją projektu pn. „Platforma z narzędziami do tworzenia i zarządzania szkoleniami w oparciu o semantyczne oznaczanie treści szkoleniowych”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 8 Osi Priorytetowej – Społeczeństwo informacyjne -zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Termin składania ofert upływa w dniu 21.08.2014 r. o godz. 1600.

Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego to: biuro@rdeo.pl

Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert.

ZO-Przeprowadzenie kampanii-7_2014

Załącznik A

Załącznik nr 1-formularz ofertowy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego